เรื่องทั่วไป

สิ่งที่ดีสำหรับการเริ่มต้น

วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนชาวไทยที่จะน้อมระลึกถึงวันที่พวกเราทุกคนเคยทำเป็นประจำทุกปีนอกเหนือจากที่แต่ละคนทำอยู่แล้ว  “วันพ่อของทุกคน”  ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆท่านครับ ผมเองได้กลับไปหาพ่อเช่นกันได้สนทนากันตามประสาคนในครอบครัวและได้รับพรอันประเสริฐเพื่อการดำเนินชีวิตในวันต่อๆไปเช่นกัน…