รายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ร่วมถึง hardware softwareที่เกี่ยวข้องในและการประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้งาน