ข้อตกลง

ข้อตกลงของผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกคน

ดูแลให้ข้อมูลตรงตามการใช้งานจริง อีเมลจะต้องติดต่อได้ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงอีเมล ต้องปรับปรุงข้อมูลให้สามารถติดต่อได้เสมอ

รักษาความลับรหัสผ่าน ไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลอื่นใด หากตรวจพบว่ามีการใช้บัญชีผู้ใช้งานร่วมกันถือเป็นการละเมิดการใช้งานของเว็บและอาจถูกปิดบัญชีผู้ใช้

การเข้าถึงข้อมูล

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก โดยมีจุดประสงค์เพื่อการดูแลรักษาบัญชีสมาชิกให้ทำงานได้เป็นสำคัญ เช่น การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ (โดยที่ผู้ดูแลระบบจะไม่เห็นรหัสผ่านเดิม)

ผู้ดูแลระบบสามารถอีเมลถึงสมาชิก ตามอีเมลที่ระบุไว้ตอนสมัครสมาชิกได้ โดยสมาชิกต้องตอบกลับอีเมลนั้นๆ ในเวลาอันสมควร ไม่อย่างนั้นจะถือว่าเป็นบัญชีสมาชิกปลอม

นโยบายในการใช้ข้อมูล

หากมีการใช้งานข้อมูลภายในเว็บไซต์ควรมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน ห้ามมิให้ทำการลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำหรือดัดแปลงข้อมูลใดๆทั้งสิ้น